Trang trí rèm cửa nhà hàng

Những cấm kỵ khi Trang trí nội thất nhà hàng

Nguyên tắc tán khí và tụ khí
Đối với việc đặt giường trong phòng ngủ có một nguyên tắc trọng nhất là: Cửa không được xung chiếu t rực tiếp giường.
Khi bạn đứng bên ngoài phòng nhìn theo đường thẳng vào, nếu thấy giường, bất kể là đầu giường, đuôi giường, giữa giường, hoặc nguyên cái giường cũng đều là cửa xung chiếu trực tiếp giường.
Có một điều cần chú ý trang trí nội thất nhà hàng, hướng nhìn từ bên ngoài vào phải là trực tuyến. Nhưng tại sao điều này người ta lại cho là không hợp nguyên tắc Phong Thủy? Bởi vì như đã nói, nguyên tắc căn bản nhất của Phong
Thủy là tàng phong tụ khí. Cửa là khí khẩu, nên khí ồ cửa lưa động, mà đã lưu động thì không tụ được, khí không tụ tất nhiên phải tán. Các nhà Phong Thủy cho rằng một khi khí tán thì tài cũng tán. Vả lại khi người ta ngủ mà bị khí tán thì rất có hại cho sức khỏe. Ngoài điều vừa thuật ở trên, các nhà Phong Thủy còn lưu ý chúng ta chú ý nguyên tắc vô tình và hữu tình của phái Loan Đầu khi đặt giường ngủ.
Thế nào là vô tình? Khi đặt giường ngủ không được phạm tình huống vô tình tức là đầu giường và cửa phòng không được nằm trên một trực tuyến. Điều này cũng có nghĩa là khi bạn đứng bên ngoài cửa nhìn vào thì không thấy đầu giường.
Ngược lại, nên đặt giường ở vị trí hữu tình.
3/ Nguyên tắc vô kháo và hữu kháo
Đầu giường nhất định phải dựa sát vào tường.
4/ Một số cấm kỵ khác
– Đầu giường kỵ đặt gần phòng vệ sinh.
– Đầu giường kỵ đặt sát bếp lò.
NHÀ BẾP
Vấn đề nhà bếp và phép đặt bếp cũng rất được xem trọng trong phong thủy. Sau đây là những điều cần lưu ý:
1/ Hướng bếp kỵ cửa xung chiếu
Cửa xung chiếu nói chung đều không tốt, hướng bếp nếu bị cửa xung chiếu thì chủ về bệnh tật. Muôn hóa giải loại sát khí Phong Thủy này đương nhiên phải