Trang trí rèm cửa nhà hàng

Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc chuyên nghiệp

Sofa đẹp giá rẻ giá chỉ từ 2 triệu đồng

Tính ổn định khi đun
Khi dùng bitum người ta thường phải đun nóng nó lên đến nhiệt độ 160°c trong thời gian khá dài, do đó các thành phấn dồu nhẹ có thể bốc hơi, làm thay đổi tính chất của bitum.
Các loại bitum dẩu mỏ loại- quánh sau thí nghiệm này phải có hao hụt trọng lượng không được lớn hơn 1%, độ kim lún và (lộ kéo dài thay đổi không được lớn hơn 40% so với trị số ban đáu tì. Nhiệt độ bốc cháy
Trong khi đun bitum đến một nhiệt độ nhất định thì các chất dẩu nhẹ trong bitum bốc hơi hòa lẫn vào môi trường xủng quanh tạo nên một liỏn hợp dễ cháy.
Để xác định nhiệt độ bốc cháy, người ta dùng dụng cụ riêng (hình 13-6). Trong thí nghiệm, nếu ngọn lửa lan khạp mặt bitum thì nhiệt độ lúc đđ được xem là nhiệt độ bốc cháy.
Nhiệt độ bốc cháy của bitum thường nhỏ hơn 200°c. Nhiệt độ nàỹ là một rhi tiêu quan trọng về an toàn khi gia công bitum.
Tính dính bám (liên kết) với bề mặt của vật liệu khoáng Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc
Sự liên kết của bitum với bễ mặt vật liệu khoáng có liên quan đến quá trình thay đổi lí hóa khi hai chất tiếp xúc tương tíu: với nhau. Sự liên kết này sẽ đđng vai trò quan trọng trong tạo nên cường độ và tính ổn định với nước, với nhiệt độ hỗn hợp bitum và vật liệu khoáng.
Khi nhào trộn bitum với vật liệu khoáng, các hạt khoáng tlnợc thấm ướt bằng bitum và tạo thành một lớp hấp phụ. Khi đó các phân tử bitum ở trong lớp hấp phụ sẽ tương tác với các phân tử của vật liệu khoáng ở lốp bế mặt. Tương tác đó có thể là tương tác lí học hay hóa học.