Trang trí rèm cửa nhà hàng

Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc: hệ thống thông gió

Sofa giường giá rẻ tphcm

Các tính toán liên quan
Dùng phương pháp cho ở đây để chọn máy giữ ẩm cho một ứng dụng Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc và tiện nghi thông thường bất kỳ . Bảng 21 tổng kết các độ ẩm và nhiệt độ được khuyến nghị cho một số hoạt động công nghiệp. Độ ẩm tương đối duy trì trong các xưởng công nghiệp là cực kỳ quan trọng vì nó có thể kiểm soát được hàm lượng hơi nưóc của các vật liệu hút ẩm.
Nếu sô lần thay đổi không khí một giờ không xác định, giả thiết là hai lần, trừ xưởng bông phải cần ba hoặc bốn lần. Nếu hệ thống thông gió của xưởng cung cấp nhiều hơn hai lần thay đổi không khí một giờ, sử dụng số lần thực tế khi tính toán năng suất yêu cầu của máy giữ ẩm.
Nhiều loại sản phẩm nhà máy và các vật liệu thô hút ẩm hoặc giải phóng hơi nước trong quá trình sản xuất hay lưu trữ. Vì chất lượng sản phẩm phụ thuộc trực tiếp vào hàm lượng hơi nước, độ ẩm được kiểm soát cẩn thận sẽ thường aiảm được số lượng phế phẩm. Máy giữ ẩm cho phòng phải cung cấp đủ hơi nước để giữ ẩm cho không khí, cộng với mọi lượng hơi nước bị các sản phẩm hoặc vật liệu trong phòng hấp phụ. Khi các sản phẩm hoặc vật liệu liên tục giải phóng hơi nước vào không khí trong phòng, cần trừ lượng hơi nước này khỏi lượng hơi nước giữ ẩm yêu cầu. Tuy nhiên, hiếm khi có thể dựa vào điéu kiện này. Quy trình thông thường là chọn máy giữ ẩm dựa vào lượng hơi nước vêu cầu để giữ ẩm không khí. Máy điều ẩm (humidstat) sẽ kiểm soát hoai íộng của máy giữ ẩm, tắt máy khi các sản phẩm giải phóng đủ hơi nưòí ;r: ẽu cầu của phòng.