Trang trí rèm cửa nhà hàng

Trang trí nội thất nhà hàng cho không gian khiêm tốn

Các quảng trường công cộng hoặc khu chợ cđ các nhà ỏ hai bên đặt ra một yêu cấu tổng hợp cẩn lưu ý xử lý, bởi vi các tòa nhà, quảng trường cũng như những con người có mrtl ở đd đểu phải theo tỷ lệ. Cái gì phải là chủ đạo quyết định Nhà thờ St. Peter ở Nga đđng vai trò chủ đạo rõ ràng so quảng trường và những đám đông tụ tập ở đó. Tba thị chính Boston là cồng trình chủ đạo so với các tòa nhà ở hai bên. Nhà hát Thành phố (Hà Nội) là công trỉnh trọng tâm trước Quảng trường 19-8 hướng theo trục đường phố Tràng Tiển. Các quảng trường tý hon của thành phố Capri (Italia) và Tầsco (Mexico) thực tế chỉ là những cái bục tuyệt vời cho thị dân và du khách nhàn tản dạo chơi từ rạng đông đến chiều tà. Con người, không gian hay công trình.cái gì là chính ? ổ đây không có quy tắc. Hãy đổng ý rằng tất cả đểu phải được lưu ý đầy đủ, còn cảm giác tỷ lệ hấp dẫn thì sẽ đạt được nhờ sự tương quan giữa các bộ phận riêng biệt.
Các yếu tố thẳng đứng là biểu tượng và mốc định hướng :
Khi Trang trí nội thất nhà hàng bất kỳ một khu vực nào cho những mục đích sử dụng nào đó, việc cẩn thiết là đặt ký hiệu hay biểu tượng để định hướng cho người sử dụng các khu vực ấy.
Không gian như quảng trường có thể rộng lớn và chế ngự đối với con người bước vào hoặc đi trên đó. Nếu trong phạm vi không gian ấy ta đặt môt ghế băng nhỏ thì quảng trường lại càng có vẻ áp đảo nhiéu hơn do sự tương phản. Người ngồi xuống ghế băng đó cảm thấy tỷ xích của mình so với toàn bộ không gian. Song, nếu bên cạnh ghế bàng này được bổ trí một tán cây, một bể phun nước bằng đá hoặc một bức tường cố trang trí thì con người cảm thấy mình ngồi dưới c.ây, bên cạnh vòi phun nước hoặc bên màn che, rồi sau đó mới nhận ra là mình đang ở trong một không gian rộng lớn hơn. Con người đã thích nghi với những đối tượng được thêm vào.