Trang trí rèm cửa nhà hàng

Trang trí nội thất nhà hàng với hình khối lạ mắt

Mỗi hình tròn hay hình vuông của đối tượng và có khi cả độ lớn của nó có thể được nhấn mạnh nhờ bố trí không trùng tâm trong trang trí nội thất nhà hàng một hình khối đa dạng, phát triển được tương quan động trong không gian giữa đối tượng và các bề mật ngăn cách.
Đối tượng có những đường nét động hay phức hợp thường trông đẹp ở trong hình khối hay không gian đơn giản, tỷ lệ không gian sẽ làm mạnh thêm và làm sáng tỏ đối tượng chứ không gây nhầm lẫn và làm giảm giá trị của nó.
Khi trong hình khối có bố trí một số đối tượng thì tác
động tương hỗ giữa các đối tượng trong không gian đó cũng như giữa các đối tượng với các bề mặt ngăn cách sẽ có ý nghĩa và hiệu quả thẩm mỹ to lớn.
Các công trình như những vẽu tố thẳng đứng :
Các tòa nhà thường là những yếu tố thẳng đứng trong không gian, cán chú ý xử lý để nhìn được từ mọi phía. Dù được tổ chức bố cục như thế nào, đối tượng cũng cần được phát triển sao cho tập trung sự chú ý vào các mặt đứng và hướng chuyển động vê phía các lối vào chính.
Không gian có thể là khung cánh, đường bao quanh, đường tiếp cận tòa nhà hoặc là một bộ phận chức năng của nó. Chức năng cơ bản của đối tượng có thể ở trong không gian đó, còn bản thân tòa nhà trong trường hợp này là một yếu tố phụ. Những công trình như thế cũng như các yếu tố thẳng đứnn có thể đóng vai trò vật ngăn cách không gian, phân chiu không gian.