Trang trí rèm cửa nhà hàng

Trang trí nội thất nhà hàng

Một trong những cảm giác khó chịu nhất của mắt là khi bề mặt thẳng đứng kết thúc ở ngang tầm mắt hoặc xấp xỉ, nhất là vật thẳng đứng ấy lại là hàng rào hay bức tường. Mặt trên của tường hoặc bình phong như thế dường như cất ngang tầm nhìn của người đi ngang qua đđ hoặc nhìn vào bức tường đó.
Mặt khác, người ta sẽ thấy dễ chịu khi Trang trí nội thất nhà hàng mắt dừng ở đối tượng hoặc ở bể mặt nằm ngang được bố trí sao cho mặt nằm ngang đó tạo ra phối cảnh hấp dẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Hơn nữa, khoái cảm đđ càng tăng nếu ngưòi quan sát phát hiện được ở vật quan sát những tỷ lệ tinh tế, tuyệt vời trong không gian đđ. Những tỷ lệ như thế có thể là ngẫu nhiên nhưng phần nhiều là do được tạo ra một cách có ý thức.
Mặt thẳng đứng là yếu tố nhấn mạnh :
Các mặt thẳng đứng củng cố và cố khi còn làm thay đổi hình dáng bức tranh chức năng và giao thông của mặt nền. Các vật đứng trong một không gian nào cũng nhầm giải thích mặt bằng. Chúng phải thu hút, chiếm lĩnh, mở rộng, giải thích, tiếp thu, khước từ, hướng dẫn, cản trở và thích nghi với chức năng đặt ra đúng như khu đất yêu cầu. Tính chất mặt bằng thường xác định chủ đề của không gian, còn mặt thẳng đứng chủ yếu là mô hình hóa và phát triển chủ đề để tạo ra các biến điệu làm cho toàn thể thêm hài hòa phong phú.