Trang trí rèm cửa nhà hàng

Vật dụng Trang trí nội thất nhà hàng

Cửa phòng không được xuyết suốt từ trước nhà ra sau nhà:
Trường hợp trong hình 125 là phạm vào cuộc Môn xung sát rất có hại cho chủ nhân. Và hình 126 sẽ hình thành hiện tượng mà các nhà Phong Thủy gọi là Xuyên đường phong (Gió xuyên qua các phòng). Trong trường hợp này dòng khí sẽ quá mạnh làm ảnh hưởng đến sự ổn định của khí trường, có thể gây tổn thương đến sức khỏe người ở trong nhà. Cửa lởn không được đối nhau với cửa sổ:
Cửa lớn là nơi để người ta ra vào, và cũng là nơi dòng khí vào nhà (tức khí khẩu), nếu cửa lớn được đặt ở hướng tốt, một khi cát khí vào nhà trang trí nội thất nhà hàng sẽ theo cửa sổ mà đi mất, không tụ được.
5/ Cửa của hai nhà không được dối nhau:
Ngay cả trường hợp cửa của hai căn nhà khác nhau cung không được đôi nhau.
Phong thủy cho rằng có thể làm những cách khác như sau để hóa giải:
– Dùng bình phong che chắn phía trong cửa.
– Đặt cặp tượng hình kỳ lân ở cửa bị xung chiếu, hoặc cặp tượng nhỏ hình con rùa bằng đồng cũng được (tượng rùa bằng đồng nhỏ có thể hóa giải những loại vật Phong Thủy bất tường khác xung chiếu vào cửa.)
6/ Cửa lớn không được đối thẳng với bậc thang hay đường hành ỉang: Cửa không được đối với cạnh góc phòng:
Như trong hình 136, người đứng trong phòng nhìn ra phòng ngoài thấy cạnh góc của phòng đối diện xung chiếu thẳng vào phòng, đây cũng gọi là Phi nhận sát như đã thuật ở trước.
Phòng ngủ
Trong Phong Thủy, không gian của nhà ở phân biệt làm quân và thần, theo cách nói hiện nay là chính và thứ. Thông thường phòng nghỉ ngơi trong nhà chủ yếu gồm:
– Phòng của chủ nhân.
– Phòng của con cái.
– Phòng dành cho khách phương xa đến thăm.
– Phòng của người làm.
Phòng của chủ nhân là quân, tức không gian chính; phòr.g của con cái, phòng dành cho khách phương xa đến thăm là thần, tức không gian thứ. Vì vậy diện tích phòng của chủ nhân phải lớn hơn, mới thích hợp là nơi cư trú của chủ một nhà. Phong Thủy quan niệm nếu chủ nhân mà ở phòng thứ thì quyền lực dễ bị tiểu nhân dẫn động, trong lúc phát triển sự nghiệp nhất định sẽ gặp khó khăn; đồng thời việc dạy dỗ con oái cũng gặp nhiều trở ngại.