Trang trí rèm cửa nhà hàng

Yêu cầu khi chọn Công ty Thiết kế nhà hàng

Bàn ăn giá rẻ / Thiết kế nhà hàng

Khoảng cách giữa các nguyên tử (trung bình 2.10-scm).
Như vậy, vật liệu rán muốn có cường độ cao thì cẩn phải co mođun đàn hồi, năng lượng bế mặt lớn và sô nguyên tử trong một đơn vị thể tích cao. Những nguyên tử beril, bore, lìrtcbon, nitơ, hyđrô, nhôm, silic đểu thỏa mãn những yêu cấu Những vật liệu bển nhất thường chứa một trong các nguyên 1.0 này.
Để tạo thành composit cốt sợi thường người ta dùng sợi Hi uy tinh, sợi cacbon, sợi bore, sợi hữu cơ cường độ cao, sợi ki loại, cũng như các loại sợi và những tinh thể dạng sợi của rnrbit, oxyt, nitrit và các chất khác. Các cấu tử làm cốt thường dạng sợi đơn, hoặc chỉ, dây, lưới, vải, băng hoặc xơ.
Dối với yêu càu công nghệ, cốt sợi phải tạo ra khả năng MO quá trình chế tạo sản phẩm có năng suất cao. Một yêu cầu kliong kém phẩn quan trọng là sự làm việc đống thời của sợi nên, có nghĩa là đạt được mối liên kết bển giữa sợi và nển vẫn bảo tổn được tính chất cợ học ban đấu của các cấu tử.
Vật liệu nên : Nển đảm bảo sự toàn khối của composit, cố hình dạng sản phẩm và sự phân bố tương hỗ của sợi, đổng phân bố đổng đéu tải trọng trên toàn bộ thể tích vật liệu cả khi tải trọng đạt đến trạng thái phá hoại. Vật liệu nền định phương pháp chế tạo sản phẩm, các thông số của trình công nghệ, cũng như khả năng gia công các kết cấu nhà và công trình.
Những yêu cầu đối với vật liệu nển cũng cđ 2 loại : công ty thiết kế nhà hàng sử dụng và yêu cầu công nghệ.
Những yêu cầu có liên quan đến các tính chất cơ học, các chất hóa – lí, đảm bảo cho khả năng làm việc của composit tác dụng của các yếu tố sử dụng khác nhau là những yêu cầu xây dụng. Những yêu cầu công nghệ được xác định bàng trình chế tạo composit, có nghĩa là quá trình nhào trộn với nén và tạo hình sản phẩm cuối cùng. Mục đích của các (rinh công nghệ là đảm bảo sự phân bố đểu đặn sợi trong nền (không bị dính vào nhau) và giữ được tính chất ban đầu của sợi (chủ yếu là cường độ), đồng thời tạo ra được sự tac dụng tương hỗ trên bề mặt phân cách nên – sợi.